DNB: “Gedrag in boardroom moet beter”. Advocaat van de duivel gezocht.

‘Leading by example’ De Nederlandsche Bank onderzocht de afgelopen twee jaar het gedrag en de cultuur in de bestuurskamers van dertig financiële instellingen. Volgens het rapport van 19 maart getiteld “Leading by example”, valt er flink wat te verbeteren op het vlak van leiderschap, besluitvorming, communicatie en groepsdynamiek*. Zo vindt DNB het “opvallend dat slechts enkele organisaties bewuste maatregelen hebben genomen om tegenspraak in de top van de organisatie structureel te organiseren.” Organiseren van tegenspraak En het is opvallend omdat DNB als één van de vier kerngebieden in haar toezicht op gedrag & cultuur van financiële instellingen verwacht dat zij[…] Lees verder

Tegenkracht organiseren (Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling)

“Geef kritiek en tegengeluiden nadrukkelijk een plaats, dat geeft meer kans om tunnelvisie te voorkomen. Kritische geluiden zijn essentieel om het ontstaan van naar binnen gekeerde organisaties en sectoren te vermijden.”, aldus het advies “Tegenkracht Organiseren” waarin de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling concludeert wat we kunnen leren van de kredietcrisis in de financiële sector. Één van de twee geadviseerde manieren om tegenkracht te organiseren is  “Tegenspraak in organisaties en sectoren tot stand te brengen”. Uit de samenvatting van het advies komt het volgend boeiende citaat: “Sturingsinstrumenten zijn vaak bedoeld om <meervoudige> belangen met elkaar te verenigen, maar – en dat[…] Lees verder

Overpeinzing

Dit najaar woonde ik de begrafenis bij van de vader van een goede vriend. Er werd prachtig gesproken door een oud-collega van hem. Graag deel ik een voor deze plek toepasselijke passage van deze toespraak. Als korte overpeinzing voor de Kerst.   “Hier raak ik aan wat Theo ten diepste was: trouw. Hij was trouw aan wat hij zelf als waar zag. Hij luisterde graag naar wat anderen dachten, toetste het en vond dan zijn eigen waarheid. Traditioneel opgevoed met eeuwige waarheden, dogma’s genaamd, gevormd door een kerk die zich de enig ware kerk noemde, durfde Theo zijn eigen waarheid[…] Lees verder

“Het helpt, tegengesproken worden.”

“Denker des Vaderlands Hans Achterhuis benadrukt in zijn werk het belang van ‘tegen jezelf in denken’: Om vooruit te komen, heb je anderen nodig die het met jou oneens zijn en bereid zijn tot diepgaande ideeënuitwisseling.” Onder deze titel, en onder andere met dit citaat, stond er 12 september een artikel in Trouw. De filosoof Hans Achterhuis beschouwt ‘de organisatie van tegenspraak’ als een hoofdtaak van de filosofie. Zelf vervult hij deze taak onder andere door middel van een reeks discussieavonden over het belang van tegendenken*. ‘De organisatie van tegenspraak’ is volgens mij evengoed te beschouwen als de hoofdtaak van[…] Lees verder