Beoordelingsgesprek? Geef eerst de negatieve feedback !

Feedback geven? Draai de volgorde van positieve en negatieve feedback om! Lees hieronder waarom. En, Innovatieve managers /HRM’ers gezocht! Een van de gebruikelijke feedbackregels is dat je begint met de positieve feedback, toch? Zo trainde ik dat 10 jaar geleden als vaardigheidstrainer en zo deden we dat 4 jaar lang in de coachingsopleiding bij de Nederlandse Academie voor Psychotherapie. Een alternatief is de “sandwich”; eerst ‘wat ging goed’, dan ‘wat kan beter’, en weer positief afsluiten. Volgorde omdraaien Volgens Myrna Lewis, naar wie de hier besproken methode van Deep Democracy is vernoemd, kun je het beter omdraaien; eerst negatief, dan[…] Lees verder