“Het helpt, tegengesproken worden.”

“Denker des Vaderlands Hans Achterhuis benadrukt in zijn werk het belang van ‘tegen jezelf in denken’: Om vooruit te komen, heb je anderen nodig die het met jou oneens zijn en bereid zijn tot diepgaande ideeënuitwisseling.” Onder deze titel, en onder andere met dit citaat, stond er 12 september een artikel in Trouw.

De filosoof Hans Achterhuis beschouwt ‘de organisatie van tegenspraak’ als een hoofdtaak van de filosofie. Zelf vervult hij deze taak onder andere door middel van een reeks discussieavonden over het belang van tegendenken*.

‘De organisatie van tegenspraak’ is volgens mij evengoed te beschouwen als de hoofdtaak van het creëren van een inclusieve organisatiecultuur; een cultuur waarin diversiteit niet wordt uitgedrukt in platte targets (# vrouwen, minderheden, etc.) maar waarin iedereen die zich op enig moment de vertolker van een minderheidsstandpunt voelt, zich actief uitgenodigd weet om met zijn (of haar) minderheidswijsheid de besluitvorming te verrijken. Om zo zonder voorbehoud volledig mee te kunnen doen.

Het toepassen van ‘bits and pieces’ van Deep Democracy volgens de Lewis Methode is een praktische en na wat oefening door iedereen toepasbare manier om deze ‘organisatie van tegenspraak’ ter hand te nemen.

* ‘Tegendenkers; in dialoog met de Denker des Vaderlands’. Kijk hier voor meer informatie over de reeks discussieavonden.

 

Deep Democracy zoekt actief naar de “nee”, maar verspreidt ook de rol van “de specialist”. U wordt daarom van harte uitgenodigd om te reageren. Dat kan met andersluidende inzichten en tegenargumenten, maar ook met herkenning en bevestiging. Verrijk de discussie!

Kun jij kiezen?

 

Welk deel van deze foto vind je het meest interessant? Het land of de lucht?
Geen foto? Klik hier.

Zij die het land kiezen roemen misschien de schoonheid van de eeuwenoude Bungle Bungles in West-Australië. Met de koepels als gelaagde bijenkorven, opgetrokken uit sedimenten die daar 350 miljoen jaar geleden zijn afgezet.

Zij die de lucht prefereren verwonderen zich misschien over de oneindigheid van de ruimte, of verbeelden zich de discusvorm van de Melkweg, 10 miljard jaar geleden ontstaan, waarin de zon elke 200 miljoen jaar haar baantje trekt.

Gelukkig hoef je op deze foto niet te kiezen. Je kunt beide fenomenen eenvoudig tegelijkertijd bewonderen. Moeilijker is dat bij een flinke discussie of in een stevig conflict.

Toch is het ook dan mogelijk om de argumenten voor beide standpunten daadwerkelijk te blijven horen. Om te ervaren dat beide kanten van de medaille tegelijkertijd waar zijn. Dat ontspant en geeft ruimte. Bijvoorbeeld om een breed gedragen beslissing te nemen. Of om nieuwe inzichten mee terug te nemen naar de oplossing van een conflict.

Meer weten? Kijk bij contact.

Deep Democracy zoekt actief naar de “nee”, maar verspreidt ook de rol van “de specialist”. U wordt daarom van harte uitgenodigd om te reageren. Dat kan met andersluidende inzichten en tegenargumenten, maar ook met herkenning en bevestiging. Verrijk de discussie!

4 redenen voor tijdige verandercommunicatie (een lijstje!)

Een van de grootste obstakels bij het managen van verandering is dat we zo conflictvermijdend zijn – en daardoor zo hopeloos laat communiceren!

Verandering betekent confrontatie. En dat willen de meesten van ons niet!*

De eenvoudigste manier om confrontatie uit de weg te gaan is de communicatie uitstellen. Dat klinkt ongeveer zo: “Nee, eerst moeten we het plan nog verder verbeteren en de details uitwerken.”
Hopend dat dat de uiteindelijke acceptatie ten goede zal komen (lees: dat het de confrontatie minder moeilijk zal maken). Alleen wordt een plan niet beter door het verder uit te werken.
Het wordt wel beter door er met uw mensen over te praten.

Vier redenen om tijdig over veranderingen te communiceren:

  1. Mensen kunnen hun bijdrage nog brengen als ‘input voor’ en niet (in een later stadium) als ‘kritiek op’.
  2. Bij de presentatie van een ver uitgewerkt voorstel gaat de discussie automatisch over de details (die ook nog vaak aan het eind worden gepresenteerd). De steun voor het hogere doel van de verandering, en de waardering voor de gekozen richting gaan op die manier hopeloos verloren.
  3. Een tijdige bijdrage kan dwaalwegen voorkomen en leidt dikwijls tot een daadwerkelijk beter plan of een betere uitvoering !
  4. In een vroeg stadium medewerkers betrekken bevestigt dat hun input echt wordt gezocht en bovendien nog van invloed kan zijn. Er is geen betere waardering denkbaar.

Deep Democracy maakt conflictvermijding overbodig.
Deep Democracy facilitators zijn alert op polariteiten op het moment van hun ontstaan.
Ze herkennen de eerste signalen van een verschil van mening of tegenstelling van belangen.
Dan, op dat moment, het ‘conflict’ aangaan, voorkomt dat standpunten zich verharden, partijen zich vormen en mensen zich emotioneel verbinden met hun standpunt; het verrijkt de besluitvorming en voorkomt Sabotagelijngedrag.

* Ingewijden in Management Drives weten dat een gebrek aan de “rode” drijfveer (o.a. confrontatie) een vaak terugkerend thema is in veel (Nederlandse) Management Teams.

 

Deep Democracy zoekt actief naar de “nee”, maar verspreidt ook de rol van “de specialist”. U wordt daarom van harte uitgenodigd om te reageren. Dat kan met andersluidende inzichten en tegenargumenten, maar ook met herkenning en bevestiging. Verrijk de discussie!

Deep Democracy in de auto

De inclusieve ervaring van een op Deep Democracy wijze gefaciliteerde bijeenkomst werpt haar licht vooruit.

Stel je voor: je zit ’s morgens in de auto op weg naar een vergadering.  Van vorige keren weet je dat jouw mening en ideeën straks actief gezocht gaan worden. Dat je eigenlijk nooit alleen staat wanneer je je twijfel uitspreekt. Dat je manager actief bezwaren zoekt tegen haar eigen ideeën.

Dus, wat vind je eigenlijk van dat nieuwe organisatieplaatje? Je zet de radio wat zachter en denk er nog eens over na. Je realiseert je dat er nog iets belangrijks over het hoofd is gezien. Je krijgt zin in de vergadering en wordt nieuwsgierig naar hoe jullie het gaan oplossen.

De mentale ruimte die Deep Democracy zo creëert nodigt uit tot creativiteit. Je kunt vrij associëren, zonder voorbehoud. Alle seinen staan op groen. Voor de lezers van “Thinking, Fast and Slow”, van Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman: het leidt tot “cognitief gemak”.

Op dezelfde manier helpt het mensen (zoals ik) die van nature geneigd zijn zich aan te passen, om zich bewust te worden van hun eigen voorkeur: “Wat wil ik in deze situatie eigenlijk?”
Wat wilt u eigenlijk met Deep Democracy?

 

Deep Democracy zoekt actief naar de “nee”, maar verspreidt ook de rol van “de specialist”. U wordt daarom van harte uitgenodigd om te reageren. Dat kan met andersluidende inzichten en tegenargumenten, maar ook met herkenning en bevestiging. Verrijk de discussie!