Good to Great (#2) Level 5 Leadership

Is de essentie van samenwerking die Deep Democracy faciliteert een aantoonbare succesfactor? Jim Collins onderscheidde in Good to Great een aantal tijdloze factoren voor succes.
Hoe verhoudt zijn “level 5 leadership” zich tot Deep Democracy”?

Level 5 Leadership is een doorslaggevende succesfactor in Good to Great. Het is “een tegenstrijdige mix van persoonlijke bescheidenheid en professionele wil, van nederigheid en onverschrokkenheid”.

Wat allereerst opvalt is de tegenstrijdigheid in de persoonlijke eigenschappen van de Level 5 leaders.  Ze zijn kennelijk in staat om uitersten in zichzelf te verenigen en tegelijkertijd beide kanten volledig tot hun recht te laten komen bij het leiden van de organisatie. In eerdere blogs <hier> en <hier> zagen we al hoe belangrijk dit vermogen is bij Deep Democracy en hoe de ontwikkeling ervan door Deep Democracy wordt gestimuleerd.

Hoe zit het verder met één van die eigenschappen, bescheidenheid? Een aantal voorbeelden uit het boek:

- “Ze toonden beiden level 5 leadership. Ze zeiden: “Ik weet niet waar het heen moet met het bedrijf maar ik weet wél dat als ik de juiste mensen heb, hen de juiste vragen stel en ze in een diepgaand debat betrek, we vanzelf de goede kant opgaan.””(p.53)
Bijna de definitie van Deep Democracy. Zie ook de 5 stappen.

- “Het bedrijf op de eerste plaats: opvolgers aanwijzen om succes te continueren.”(p.35)
In vergelijking met de controlegroep waren de level 5 leaders niet bezig met hun eigen reputatie en slaagden ze er daardoor in om “opvolgers aan te wijzen die ook succesvol waren.” Ze hadden de rol van leider kennelijk zo goed binnen hun leiderschapsteam verspreid dat potentiële opvolgers optimaal hun eigen leiderschapskwaliteiten konden demonstreren en ontwikkelen.
Dit in tegenstelling tot het fenomeen van “Het genie met de duizend helpers” (p.53) dat vooral bij de leiders in de controlegroep werd aangetroffen.

Bij alle interventies van Deep Democracy ligt de essentie in het verspreiden van rollen. Verandering is onmogelijk zonder dat rollen waarin mensen vast zitten worden verspreid en door anderen worden gedeeld.

- “De G2G-leiders wilden geen helden zijn. Ze hadden er geen enkele behoefte aan op een voetstuk te worden gezet of onbereikbare inconen te worden.”
Als je zelf op het voetstuk wilt staan wordt het vrijwel onmogelijk om je daadwerkelijk open te stellen voor andere ideeën en om de neutraliteit op te brengen die voor Deep Democracy facilitering nodig is.

Zie ook: Good to Great (#1) First Who

 

Deep Democracy zoekt actief naar de “nee”, maar verspreidt ook de rol van “de specialist”. U wordt daarom van harte uitgenodigd om te reageren. Dat kan met andersluidende inzichten en tegenargumenten, maar ook met herkenning en bevestiging. Verrijk de discussie!

Verbetering van de samenwerking in een Service Level Agreement

Een oud-collega klaagde onlangs over de samenwerking met zijn externe service providers.
Voor een andere oud-collega begeleidde ik recent de discussie met één van haar HR service providers over verbetering van de samenwerking. Lees hieronder hoe dat ging.

In deze casus zijn klant en leverancier voor een goed resultaat afhankelijk van elkaar.
De samenwerking tussen de beide teams moet dus optimaal zijn. Gezamenlijk hebben ze te maken met een veeleisende groep opdrachtgevers binnen de klant-organisatie.
Ondanks dat de samenwerking redelijk verloopt is er in de aanloop naar de verlenging van de SLA vanuit de opdrachtgever behoefte om elkaar te ontmoeten rondom de volgende vraag: “Wat kunnen we doen om de waarde van dit account voor het beide partijen nog verder te vergroten?”

Hoe kan Deep Democracy bijdragen aan het creëren van voldoende veiligheid om alle invalshoeken die voor het beantwoorden van deze vraag relevant zijn, op tafel te krijgen?
–    Het begint met de gelijkwaardigheid in de formulering van de bovenstaande vraag, die overigens door de opdrachtgever zelf is opgesteld. De onderlinge relatie wordt niet gezien als een stelsel van communicerende vaten waarbij meer voor de één minder voor de ander betekent. De focus ligt op het besef dat beide ‘partijen’ beter worden van een goed eindproduct.
–    De facilitator heeft vooraf kennisgemaakt met de leverancier waarbij het streven naar neutraliteit expliciet is genoemd.
–    Daarbij is o.a. (zie stap 4) aan de leverancier gevraagd wat die nodig heeft om met het eenzijdige ‘besluit’ van de opdrachtgever voor dit overleg “mee te gaan”.  Ook al was er in deze casus niets ‘nodig’, het stellen van deze vraag kan de buy-in voor het proces sterk vergroten.
–    Beide partijen zijn met een in omvang vergelijkbare delegatie (4 en 3) aanwezig en beide met zowel eindverantwoordelijke als met uitvoerende medewerkers.
–    Een Check-in bij aanvang breekt het ijs. Ieders stem wordt meteen al even gehoord. Hiërarchische verhoudingen worden doorbroken en de eerste relevante inhoudelijke en/of gevoelsmatige zaken kunnen worden gedeeld. Deze komen daardoor beschikbaar voor hele team om op enig moment bij te kunnen dragen aan besluitvorming. De facilitator vat de check-in samen zonder bijdragen te koppelen aan deelnemers. Polariteiten in de bijdragen worden expliciet gemaakt; “dit, maar ook dat”.
–    Met behulp van de DD stappen 1-3 is gezamenlijk een overzicht gemaakt van onderwerpen die in het kader van de vraagstelling relevant zijn; de inhoudelijke agenda ontstaat.
–    Op dezelfde manier (1-4) is bepaald welk onderwerp als eerste besproken gaat worden.
–    Hoog tijd om even niet meer te zitten. Deze eerste discussie vindt plaats ‘op voeten’. Hierdoor wordt de bijdrage losgekoppeld van de persoon die het inbrengt (in DD termen: “de verschillende rollen worden verspreid”). Daardoor wordt het makkelijker om de moeilijke dingen te zeggen. In deze casus leidde het tot belangrijke inzichten, ontspanning en soms hilariteit. Er worden hierbij geen aantekeningen gemaakt.
–    Direct vanaf het begin komen onderwerpen aan de orde die in de dagelijkse samenwerking een rol spelen maar nooit expliciet worden benoemd, zoals onderling vertrouwen. Hierdoor wordt kostbare tijd gewonnen. Ook het verschil in wederzijdse perceptie over geleverde inspanningen maakt veel (emotie) los en brengt motivatie voor concrete verbeteracties.
–    Een volgend agendapunt wordt een stevige discussie. Hoe dit m.b.v. een DD-interventie is gefaciliteerd (stap 5), is input voor een ander blog.

Waar langdurig wordt samengewerkt of samengeleefd ontstaat ‘onderstroom’. Ook zonder ernstig conflict of verstoorde verhoudingen kan een goede procesbegeleiding bijdragen aan het zichtbaar maken van deze onderstroom. Daardoor kan ieders bijdrage weer gericht zijn op het gezamenlijke doel.

Deep Democracy zoekt actief naar de “nee”, maar verspreidt ook de rol van “de specialist”. U wordt daarom van harte uitgenodigd om te reageren. Dat kan met andersluidende inzichten en tegenargumenten, maar ook met herkenning en bevestiging. Verrijk de discussie!

Obama’s overwinningsspeech door 2 brillen bekeken

Je kunt er van alles aan afdoen, maar sommige dingen moeten zo nu en dan gezegd worden. Des te beter als het de president van de VS is die het doet; zijn speech door 2 brillen bekeken.

Hieronder vind je de overwinningsspeech van Barack Obama. Kijk er eens naar door 2 ‘brillen':

  1. Uitspraken die je kunt verbinden met ideeën en doelstellingen van Deep Democracy.
    Dat zijn op deze plaats natuurlijk de ‘dingen die zo nu en dan gezegd moeten worden’.
  2. Uitspraken die appelleren aan ‘making progress in meaningful work’.
    Dit is de conclusie van een jarenlang onderzoek door McKinsey & Company naar wat mensen ‘engaged’ in hun werk. “A multiyear research project <…> found that of all the events that can deeply engage people in their jobs, the single most important is making progress in meaningful work. Dus in Obama-taal: “The task of perfecting our union moves forward.”
    (in de openingszin. 2 min. 45)

De speech zelf begint overigens pas op 2 min. 20. Veel plezier!
Geen filmpje? klik hier.

 


En de quizvraag: Zal de president van de VS over 4 jaar, voorafgaand aan haar overwinningsspeech, worden vergezeld door haar man die als ‘First Gentleman’ keurig het podium verlaat voordat zij begint?

De komende blogs meer aandacht voor een aantal recente praktijkcasussen.

 

Deep Democracy zoekt actief naar de “nee”, maar verspreidt ook de rol van “de specialist”. U wordt daarom van harte uitgenodigd om te reageren. Dat kan met andersluidende inzichten en tegenargumenten, maar ook met herkenning en bevestiging. Verrijk de discussie!

Open-book management

Zaterdag vercheen een interessant artikel in The Economist over “The case for stripping away the secrecy surrounding firms’ finances”. Lees hieronder wat openbaarheid van financiële cijfers te maken heeft met Deep Democracy.

Deep Democracy heeft tot doel om informatie, argumenten, meningen, gevoelens, etc. waarvan slechts een deel van een team zich bewust is, te delen met alle teamleden. Alleen informatie die iedereen kent kan bijdragen aan door het team gezamenlijk te nemen besluiten (of aan buy-in voor door het management genomen besluiten, of aan de oplossing van een conflict).

Bij open-book management blijkt ongevraagd en op een meer geformaliseerde manier hetzelfde te gebeuren met financiële cijfers.
Alle (of bijna alle) cijfers worden niet eerst een tijdje uit beeld gehouden maar maandelijks, wekelijks of zelfs dagelijks aan de medewerkers openbaar gemaakt. De doelstellingen zijn herkenbaar: o.a. het “inspireren van nieuwe ideeën” en het “intomen van wilde en slecht gefundeerde speculatie”. Het “lets workers see the bigger picture” waardoor die beslissingen, ook als ze niet bij de totstandkoming ervan zijn betrokken, beter kunnen begrijpen en gemotiveerder zullen uitvoeren.

Dit doet me denken aan een eens gehoorde definitie van een manager, namelijk “iemand die de informatiestroom stopt, zodat hij ook wat weet”. Gelukkig kan het dus ook anders.

En overigens, voor die ‘wilde en slecht gefundeerde speculatie’ zou best een plaatsje op de Sabotagelijn kunnen worden ingeruimd…

Met dank aan Jules Prast voor het delen van het Economist-artikel via LinkedIn.

 

Deep Democracy zoekt actief naar de “nee”, maar verspreidt ook de rol van “de specialist”. U wordt daarom van harte uitgenodigd om te reageren. Dat kan met andersluidende inzichten en tegenargumenten, maar ook met herkenning en bevestiging. Verrijk de discussie!