Zoekresultaten voor: inclusieve

HET is niet te geloven.

In het boek “HET is niet te geloven” (“van reactief naar creatief leiderschap”), van Daniel Ofman (van de Kernkwadranten) en Guust Verpalen, wordt een organisatie-ontwikkelingsconcept beschreven gebaseerd op 3 dimensies: de Het-kant, de Wij-kant en de Ik-kant van organisaties.* Elke kant vertegenwoordigt een ander perspectief, andere uitgangspunten, ziet andere aspecten, vindt andere zaken belangrijk en stelt andere prioriteiten. Naast het schetsen van het belang van elke ingang afzonderlijk voor organisatie-ontwikkeling, breekt het boek een lans voor het tegelijkertijd door deze 3 ‘brillen’ kijken naar organisatievragen; alleen een dergelijke geïntegreerde aanpak zou uiteindelijk naar duurzame oplossingen leiden. Zo kan een kwaliteitsprobleem,[…] Lees verder

“Het helpt, tegengesproken worden.”

“Denker des Vaderlands Hans Achterhuis benadrukt in zijn werk het belang van ‘tegen jezelf in denken’: Om vooruit te komen, heb je anderen nodig die het met jou oneens zijn en bereid zijn tot diepgaande ideeënuitwisseling.” Onder deze titel, en onder andere met dit citaat, stond er 12 september een artikel in Trouw. De filosoof Hans Achterhuis beschouwt ‘de organisatie van tegenspraak’ als een hoofdtaak van de filosofie. Zelf vervult hij deze taak onder andere door middel van een reeks discussieavonden over het belang van tegendenken*. ‘De organisatie van tegenspraak’ is volgens mij evengoed te beschouwen als de hoofdtaak van[…] Lees verder

Deep Democracy in de auto

De inclusieve ervaring van een op Deep Democracy wijze gefaciliteerde bijeenkomst werpt haar licht vooruit. Stel je voor: je zit ’s morgens in de auto op weg naar een vergadering.  Van vorige keren weet je dat jouw mening en ideeën straks actief gezocht gaan worden. Dat je eigenlijk nooit alleen staat wanneer je je twijfel uitspreekt. Dat je manager actief bezwaren zoekt tegen haar eigen ideeën. Dus, wat vind je eigenlijk van dat nieuwe organisatieplaatje? Je zet de radio wat zachter en denk er nog eens over na. Je realiseert je dat er nog iets belangrijks over het hoofd is[…] Lees verder

Wat is Deep Democracy ?

Wat is Deep Democracy ? Een revolutionair nieuwe facilitatietechniek voor besluitvorming, conflictresolutie en leiderschap. Besluitvorming Een methode voor inclusieve besluitvorming op basis van alle in het team aanwezige kennis en ervaring. Het resultaat is een beter en rijker besluit dat bovendien efficiënter wordt uitgevoerd. Conflictresolutie Een facilitatietechniek om de polarisatie die ontstaat tijdens besluitvormingsprocessen direct te adresseren en op te lossen. Daardoor kan die ná de besluitvorming niet blijft woekeren en tegenwerken. Een aanpak om de improductieve onderstroom in een team als gevolg van eerder polarisatie zichtbaar en bespreekbaar te maken. Leiderschap Op persoonlijk niveau een krachtige en inspirerende manier van[…] Lees verder